O NAS
NIX-SERVICE Prace Podwodne Krzysztof Skibiński
Rok założenia działalności 1992 rok

Właściciel:

mgr inż. Krzysztof Skibiński, urodził się 09 stycznia 1957 roku we Włocławku.
Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji rok ukończenia 1981.

Doświadczenie zawodowe:
1981-1992 służba w Ośrodku Szkolenia nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego oraz Wydziału Działań Specjalnych „FORMOZA”.
1992 – założenie firmy Nix-Service Usługi Podwodne i Hydrotechniczne

Kwalifikacje i uprawnienia:

– Uprawnienia budowlane 3982/GD/89

Uprawnienia nurkowe:
– Nurek Zawodowy I klasy
– Kierownik Prac Podwodnych II klasy

Uprawnienia wydane przez Urząd Morski w Gdyni:
– Uprawnienia do wykonywania robót na Obszarach Morskich i Śródlądowych
– Uprawnienia wydane przez Rosyjski Rejestr Statków
Firma spełnia wszelkie wymogi normatywne, działalność firmy audytowana jest przez Polski Rejestr Statków.

Ważniejsze wykonane prace i roboty hydrotechniczne:
1994 rok – Inwentaryzacja wraz z podwodnym filmem Nabrzeża Portowego
w Gdyni wykonane dla Urzędu Morskiego w Gdyni
1994 rok – Inwentaryzacja wraz z filmem podwodnym Nabrzeża Kutrowego
w Ustce dla Urzędu Morskiego w Słupsku
1996 rok – Pogłębianie dna Basenu Portowego dla Stoczni Remontowej „Nauta”
W Gdyni
1999-2000 – Naprawa zasów i krat wlotowych na zaporze Turawa
k./Opola wraz z filmami i sporządzoną dokumentacją
powykonawczą.
2003 rok – Uszczelnianie żywicami Devcon UW ścian osłonowych na tamie
Świnna Poręba k./ Wadowic
2006-2008  – Naprawa żywicami Devcon UW tamy jazu nr 4 i nr 6 na tamie
Włocławek
2011 rok – Firma wykonuje roboty podwodne zgodnie z zawartą umową
z „Energa-Hydro” ; remont i naprawa krat wlotowych
na turbozespołach Hz1-Hz6, polegający na spawaniu podwodnym na                                             głębokościach od 3m do 16m
2013-2014 – Iniekcje podwodne żywicami akrylowymi ścian oporowych progów jazów                                Tamy Włocławek, na głębokościach 8-15 m.

Firma począwszy od roku 1994, do dnia dzisiejszego na bieżąco wykonuje naprawy i przeglądy statków, asystuje przy skracaniu i przedłużaniu jednostek oraz wykonuje spawania podwodne, iniekcje ciśnieniowe, uszczelnienia, odbudowy urządzeń stalowych żywicami, naprawia nabrzeża. Wszelkie prace są filmowane i atestowane.

Zrealizowane inwestycje na obiektach hydrotechnicznych poparte referencjami:
– Inwentaryzacja, projekt naprawy i realizacje remontu zapory czołowej Elektrowni Wodnej    Turawa k. Opola (ODGW Wrocław).
– Wykonanie uszczelnień jazu nr 4 i nr 6 na Zaporze wodnej Włocławek dla Mostostal Płock.
– Wykonanie uszczelnień upustów dennych Zapory Wodnej Świnna Poręba dla ODGW                Kraków.
– Realizacja Napraw krat wlotowych na hydrozespołach Hz-1 do Hz-6 na Elektrowni Wodnej    Włocławek dla Energia-Hydro sp. z o.o.
– Stała współpraca z Morskim Rejestrem Statków w Rosji.
– Stała współpraca ze Stocznią Remontową „Nauta” S.A. Gdynia.
– Wykonywanie prac podwodnych podczas remontu stopnia wodnego we Włoclawku dla       firmy PolAqua.