Certyfikat PN-N-18001

Firma Nix Service Usługi Podwodne posiada certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy z wymogami PN-N-18001. Certyfikat wydany przez PRS