Firma Nix Service powstała w 1992 roku. Od tego czasu nieprzerwanie zajmuje się wykonywaniem specjalistycznych prac podwodnych i hydrotechnicznych.

Firmę Nix Service stanowi zespół inżynierów – nurków o specjalizacji budowlanej, hydrotechnicznej, oceanotechnicznej i okrętowej.

Wykonujemy wszelkie prace podwodne, w szczególności:

  • Iniekcje uszczelniające konstrukcje hydrotechniczne,
  • Spawanie i cięcie podwodne stali,
  • Wiercenie i cięcie betonu techniką diamentową,
  • Naprawy i inspekcje podwodnej części jednostek pływających,
  • Oceny stanu technicznego budowli hydrotechnicznych,
  • Badania czystości dna,
  • Atesty nurkowe,
  • Inspekcje pojazdem ROV,
  • Inwentaryzacja wykonanych prac podwodnych,
  • Nadzór inwestorski i projektowy nad prowadzonymi pracami podwodnymi.

Do wykonywania prac podwodnych używamy wyłącznie nowoczesnego i bezpiecznego sprzętu wiodących marek.